Elektrometalurgia ocele a ferozliatin.

Jedneral, F. P
1. vyd. Alfa, 1981. 591 s.
Edice: Edícia hutníckej literatúry