Elektroenergetika I : učební text pro 3. ročník SPŠE studijního oboru 26-61-6 Zařízení silnoproudé elektrotechniky.

Foit, Jaroslav
Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 263 s.