Elektrochemie.

Dvořák, Jiří; Koryta, Jiří
3., dopl. a rozš. vyd. Academia, 1983. 410 s.