Elektrochemie.

Dvořák, Jiří; Koryta, Jiří; Boháčková, Vlasta
2., dopl. vyd. Academia, 1975. 464 s.