Elektřina na modelovém kolejišti od A do Z.

Žemlička, Oldřich
5. vyd. Malá železnice, 1973. 56 s.