Elektrina, budúcnosť Slovenska.

Komora, Ján
Štátny plánovací a štatistický úrad, 1947. 64 s.