Elektřina a magnetismus : výklady theoretické.

Koláček, František
Nákladem Jednoty českých mathematiků, . X, 673, 4 s.
Edice: Sborník Jednoty českých mathematiků v Praze ; IX