Elektrické zapojení osobních automobilů ve schématech.

Cholevík, Jaroslav
2., přeprac. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, . 175, [1] s.; 165 s.
Edice: Knižnice motoristů