Elektrické světelné instalace : Sovět. elektroinstalační praxe, předpisy a normálie EPN s pozn. pro naše poměry : Určeno pro školení pracujících v techn. minimu v elektrotechn. odboru po stránce theoretické i prakt.

Sokolov, D. V
1. vyd. Práce, 1952. 134, [2] s.
Edice: Technické příručky Práce ; Sv. 98