Elektrické stroje svářecí : přednáška, konaná 26. listopadu 1925 v sále elektrotechnického ústavu české vys. školy technické v Praze.

Kohout, Jan
nákl.vl.], 1926. 48 s.