Elektrické stroje a prístroje. [Diel] 1.

Mravec, Rudolf
2. nezm. vyd. Alfa, . 520 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry