Elektrické stroje a prístroje : [Určeno] ako dočasný učebný text. 1. diel.

Mravec, Rudolf
2., upr. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1963. 460 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry