Elektrické spotrebiče v domácnosti.

Tureček, Ján
1. vyd. Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, . 137 s.
Edice: Edícia elektrotechnickej literatúry