Elektrické přístroje silové NN a VN : Určeno pro prakt. potř. projektantů a konstruktérů a pro potř. posluchačů odb. techn. škol při cvičných návrzích.

Schulz, Artuš
1. vyd. Technicko-vědecké vydavatelství, 1952. 262, [1] s.