Elektrické přístroje motorových vozidel.

Mašek, Karel
Ústav pro učebné pomůcky průmyslových a odborných škol, 1942. 107 s.