Elektrické měření II-A : učebnice pro 4. roč. SOU obor mechanik-elektronik.

Nemec, Pavol
2., nezm. vyd. SNTL, 1986. 256 s.