Elektrické měření : Učebnice pro elektrotechn. fak. 2. [díl], Základní metody.

1. vyd. SNTL, 1973. 469, [1] s.
Edice: Řada elektrotechn. literatury