Elektrické a elektronické přístroje v chemické laboratoři.

Valenta, Pavel
2., upr. a dopl. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1971. 429 s.
Edice: Moderní metody v chemické laboratoři ; sv. 4