Elektrická zařízení ve výbušném prostředí : Určeno pro pracovníky, kteří navrhují a rev. elektrická zařízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Maděra, Alois; Vejdělek, Otakar
2., přeprac. vyd. SNTL, 1957. 142, [1] s.
Edice: Řada elektrotechnické literatury