Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchů : Sborník předn.

1. vyd. Bona Fide, 1992. 53 s.