Elektrická zařízení pro výbušná prostředí.

Bálek, Miloň; Lazar, Mojmír; Kuchta, Zdeněk
1. vyd. SNTL, 1985. 280 s.