Elektrická zařízení osobních automobilů.

Kubín, Pavel
2., upravené a dopln. vyd. SNTL, 1985. 348 s.