Elektrická zařízení : učební text pro 4. roč. SPŠ elektrotechn.

Lstibůrek, František
2., nezm. vyd. SNTL, 1987. 238 s.