Elektrická měření III : učební text pro střední odborná učiliště.

Hron, Josef; Hubička, Václav
1. vyd. Nakladatelství dopravy a spojů, 1984. 180 s.