Elektrická měření : laboratorní cvičení.

Hejtmanová, Drahomíra
Vyd. 2., přeprac. ČVUT, Elektrotechnická fakulta, . 137 s.