Elektrická měření : celost. vysokošk. učebnice pro elektrotechn. fakulty vys. škol techn.

Fajt, Václav
1. vyd. SNTL, 1987. 373 s.