Elegantně k maturitě z anglického jazyka.

Smékal, Petr; Smékalová, Petra
1. vyd. Athos, 1996. 57 s.