Ekumenické kapitoly : Skriptum pro studijní účely Husovy čs. bohoslovecké fakulty.

Salajka, Milan
Ústřední církevní nakladatelství, 1970. 79 s.