Eksperimentální psychologie a psychologie dítěte. Díl I, Základy a počitky.

Šeracký, František
Dědictví Komenského, 1926. 195 s.
Edice: Sbírka přednášek a prací škol vys. studií pedagogických ; sv. 2