Ekosystémová a krajinná ekologie.

Kovář, Pavel
Vyd. 2., přeprac. a dopl. Karolinum, 2012. 166 s.