Ekonomika zemědělství a evropská integrace.

Svatoš, Miroslav
2., propracované vyd. Česká zemědělská univerzita, 1999. 262 s., [2] s. obr. příl. (část. barev.)