Ekonomika vnitřního obchodu ČSSR.

2., přeprac. vyd. SNPL, 1961. 222, [2] s.