Ekonomika turismu : turismus České republiky : vymezení a fungování trhu turismu, přístupy k hodnocení významu a vlivu turismu, charakteristika turismu České republiky.

Palatková, Monika; Zichová, Jitka
1. vyd. Grada Publishing, 2011. 205 s.