Ekonomika pro střední školy : nejnovější moderní učebnice pro středoškoláky.

Kunz, Vilém
2., aktualiz. vyd. Mirago, 2001. 122 s.