Ekonomika pro 4. ročník středních průmyslových škol stavebních.

Kos, Josef; Kroča, Zdeněk; Jaroš, Stanislav
2., upravené vyd. SNTL, 1983. 248 s.