Ekonomika podniku.

Mlčoch, Jan
Vyd. 1. Univerzita J.E. Purkyně, Ústav přírodních věd, 2005. 92 s.