Ekonomika, organizácia a riadenie priemyselnej činnosti v doprave.

Zafka, Miroslav; Čatloš, Dušan
1. vyd. Alfa, 1990. 331 s.
Edice: Edícia ekonomickej literatúry