Ekonomika, organizace a plánování strojírenské a elektrotechnické výroby : Učebnice pro vys. školy. 2. díl.

Brabec, František; Schrogl, František
1. vyd. SNTL, 1967. 425, [2] s.
Edice: Řada ekon. literatury