Ekonomika, organizace a plánování strojírenské a elektrotechnické výroby : Vysokošk. učeb. pro fak. stroj. inženýrství a pro fak. elektrotechn. inženýrství. 1. díl.

Brabec, František; Štolcpart, Jaromír
1. vyd. SNTL, 1964. 387, [1] s.
Edice: Řada ekon. lit