Ekonomika, organizace a plánování stavebnictví : určeno studujícím vys. škol techn. a techn. a ekon. pracovníkům ve stavební výrobě.

2., přeprac. vyd. SNTL, 1964. 418, [1] s.
Edice: Řada ekon. lit