Ekonomika oprav strojů : Určeno pro prac. opravárenských záv. a provozů růz. odvětví nár. hosp., pro ved. podniků, konstruktéry, technology, ekonomy, plánovače strojír. záv. a stud. vys. a odb. škol.

Konson, Aron Solomonovič
1. vyd. SNTL, 1963. 175, [1] s.
Edice: Řada ekon. lit