Ekonomika : příklady pro cvičení.

Fialová, Helena
2., přeprac. vyd. ČVUT, 1997. 103 s.