Ekonomika československého průmyslu : učebnice.

Řezníček, Jiří
3., rozš. a přeprac. vyd. [na tit. listě chybně] 2. vyd. SNPL, 1961. 565, [7] s.