Ekonomika československého průmyslu : učebnice.

Řezníček, Jiří
2., rozš. a přeprac. vyd. SNPL, 1960. 570, [2] s.