Ekonomika československého průmyslu a průmyslových podniků : učebnice.

Řezníček, Jiří
5., rozš. a přeprac. vyd. NPL, 1963. 685, [1] s.