Ekonomika a řízení pojišťoven v podmínkách po vstupu České republiky do Evropské unie : (vybrané aspekty).

Böhm, Arnošt
ASPI, 2004. 259 s.