Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru.

Rektořík, Jaroslav
2. aktualiz. vyd. Ekopress, 2007. 309 s.