Ekonomika a řízení elektroenergetiky : celost. vysokošk. učebnice pro elektrotechn. fakulty.

Klíma, Jiří
2., nezměn. vyd. SNTL, 1986. 331 s.