Ekonomika a prevádzka závodovej dopravy.

Měšťan, Teodor
Ľud, 1965. 218 s.