Ekonomika a organizácia pre učebné odbory stredných odborných učilíšť.

Hlaváč, Otto
2. uprav. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1987. 188 s.